Visiespecialist circulaire stad  - Gemeente Zaanstad

Visiespecialist circulaire stad - Gemeente Zaanstad

Nadat het Zaans Klimaatakkoord in de steigers is gezet, ben ik mij in gemeente Zaanstad vanaf begin 2021 (in vast dienstverband) gaan richten op het ontwikkelen van circulair beleid en in het bijzonder het stimuleren van circulair bouwen en gebiedsontwikkeling.

Afgelopen jaar ben ik gestart met het actualiseren van circulariteit in Zaans beleid. Bovendien is een nieuwe monitor opgezet, die inzage geeft in de grondstof- en afvalstromen in de gemeente.

Ik heb de besluitvorming verzorgd voor de deelname van Zaanstad aan het MRA Programma Circulaire Economie (2021), deelname aan de City Deal circulair en conceptueel bouwen en meegewerkt aan de totstandkoming van het MRA Uitvoeringsconvenant houtbouw.

Tot slot heb ik in het kader van het Regionaal Programma MRA van Cirkelstad samen met C-creators Community of Practice bijeenkomsten georganiseerd over circulair bouwen en vanuit Zaanstad audits ingebracht van specifieke circulaire bouwtrajecten. Daarmee wordt inzicht geboden op projectniveau en een database wordt gevormd op basis waarvan we in Nederland kunnen stellen wat circulair bouwen is en welk niveau behaald kan worden: Het nieuwe normaal.

Inspiratiesessie Cluster Changemakers Saenredam College

Inspiratiesessie Cluster Changemakers Saenredam College

Inspiratiesessie voor docenten van het Saenredam College voor een Cluster 'Change makers - Duurzaam burgerschap'.

Pionier duurzaamheid Gemeente Zaanstad

Pionier duurzaamheid Gemeente Zaanstad

In maart 2019 ben ik in dienst gegaan bij de gemeente Zaanstad en heb ik actief bijgedragen aan de totstandkoming van een sterk duurzaamheidsteam in de gemeente. Daarnaast heb ik mij vooral gericht op de strategie en ontwikkeling van een Zaans Klimaatakkoord, een groeidocument die in co-creatie (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/) met de stad alle verduurzaming samenbrengt die gericht is op een klimaatneutraal en circulair Zaanstad met een gezonde leefomgeving. 

Alle initiatieven in Zaanstad zijn in kaart gebracht en ik heb met een klein team diverse klimaattafels (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels) georganiseerd om partijen bijeen te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen op gang te brengen. Door corona hebben deze bijeenkomsten grotendeels online plaatsgevonden.

Om de transparantie en communicatie over duurzaamheid in de organisatie en in Zaanstad te versterken is de nieuwbrief Nieuw Zaans Klimaat (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/nieuwsbrieven ) opgezet en gestart met een duurzaamheidsmonitor. Deze is vervolgens opgenomen in het Zaans Klimaatakkoord (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaatakkoord). 

 

 

Bestuurslid Recycling netwerk

Bestuurslid Recycling netwerk

Van maart 2016 tot juli 2018 ben ik bestuurslid geweest van het Recycling netwerk.

Secretaris coöperatie WeSpark voor duurzame energie

Secretaris coöperatie WeSpark voor duurzame energie

In juli 2018 ben ik gevraagd voor het bestuur van WeSpark. Een nieuwe energie coöperatie die zich richtte op de ontwikkeling van een handelsplatform voor de uitwisseling van lokale duurzame energie tussen inwoners en organisaties. Dit zou een unieke aanvulling worden op het goede werk van de al langer actieve Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en SAENZ, de lokale energie coöperatie van, voor en door bedrijven. 

Tot april 2019 heb ik mij ingezet als secretaris van WeSpark en onder andere meegewerkt aan de marketing en communicatiestrategie en de benodigdheden voor een leveringsvergunning van het handelsplatform. Vanwege mijn werkzaamheden bij de gemeente Zaanstad (vanaf maart 2019) heb ik mijn bestuursfunctie neergelegd.

WeSpark is nu een jonge coöperatie dat lokale duurzaam opgewekte stroom op transparante wijze koppelt aan particuliere en zakelijke afnemers in de Zaanstreek. Daarnaast ontwikkelt het slimme tools om duurzaamheid te vergroten. Zie www.wespark.nl

 

 

 

 

 

 

Dag vd Duurzaamheid - 10 oktober

Dag vd Duurzaamheid - 10 oktober

Activiteiten op basisscholen in teken van duurzaamheid

RWS Leernetwerken klimaatneutraal & circulair inkopen & Green Deal

RWS Leernetwerken klimaatneutraal & circulair inkopen & Green Deal

In opdracht van PHI Factory ben ik van september 2018 tot en met maart 2019 werkzaam geweest als procesmanager voor de leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen van Rijkswaterstaat en nam ik deel aan het kernteam van de Green Deal Circulair Inkopen.

Als procesmanager verzorgde ik de ontwikkeling en onderlinge afstemming van de verschillende leernetwerken voor klimaatneutraal- en circulair inkopen. Rijkswaterstaat verzorgde de leernetwerken voor Bouw, GWW, Bedrijfskleding, Catering, Hout en ICT (2018). Meer informatie over de leernetwerken zie https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/bijeenkomsten/leernetwerken

In het kernteam van de Green Deal Circulair Inkopen, werd door Rijkswaterstaat, PIANOO, NEVI en MVO Nederland gewerkt aan het programma en de doorontwikkeling van de Green Deal in 2019. Zie https://www.gdci.nl/

Foto is van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Previous Next

Zaanstreek circulair

Bijeenkomst van circulaire koplopers in de Zaanstreek 

Platform aan de Zaan start programmalijn Duurzaam & Innovatief

Platform aan de Zaan start programmalijn Duurzaam & Innovatief

Van mei 2017 tot maart 2019 was ik programmamaker van Platform aan de Zaan, een onafhankelijk netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven. Maandelijks organiseerden we met een klein team inspirerende bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.

Als programmamaker en facilitator heb ik diverse avonden georganiseerd op het gebied van de voedseltransitie, de circulaire economie en duurzaamheid. In 2019 hebben we drie programmalijnen opgezet. Ik richtte me daarin op de organisatie van het programma Duurzaamheid en Innovatie, gericht op het verduurzamen van de Zaanstreek.

Met Platform aan de Zaan organiseerde ik onder andere de volgende bijeenkomsten;

  • De week van de duurzaamheid (februari 2018) als onderdeel van de Zaanse Geluiden. zie https://www.zaansegeluiden.nl/duurzaamheid/
  • Het politieke debat - donut economy style - vlak voor de gemeenteraadverkiezingen (februari 2018)
  • Een avond over de financiële crisis (mei 2018)
  • Aan de slag voor de bijen in de Zaanstreek (juni 2018)
  • De startsessie ter voorbereiding van We Make The City Zaanstad (nov 2018)
  • Duurzaam en Innovatief Zaanstad (februari 2019)

 

 

 

 

Roadshow circular economy

Roadshow circular economy

Ontwikkeling van een workshops voor de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.  

Inspiratiesessie creatieve economie Saenredam College

Inspiratiesessie creatieve economie Saenredam College

Inspiratiesessie voor docenten van het Saenredam College voor het nieuwe Cluster 'Creatieve economie'.

Zaanse Geluiden

Zaanse Geluiden

Projectleider week van de duurzaamheid van Zaanse geluiden. 

Stagebegeleiding circulair afstudeeronderzoek student FM

Stagebegeleiding circulair afstudeeronderzoek student FM

In opdracht van PHI Factory heb Lisa Broos begeleid in haar afstudeeronderzoek naar circulaire catering voor de opleiding Facility Management aan de Hogeschool InHolland. 

Interview week van de Duurzaamheid

Interview week van de Duurzaamheid

Start week van de duurzaamheid van Zaanse Geluiden.

Masterclass reflexief monitoren - bijsturen transitievraagstukken

Masterclass reflexief monitoren - bijsturen transitievraagstukken

Masterclass reflexief monitoren

Overdacht heroverwegen en stapsgewijs bijsturen van transitievraagstukken en beleid

Generieke circulaire inkoopcriteria

Generieke circulaire inkoopcriteria

Vooronderzoek naar de gebruikte inkoopcriteria van elf circulaire pilots.

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringsservice Compass Group

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringsservice Compass Group

Begeleiding van de ontwikkeling van een circulair cateringservice concept voor Compass Group. 

Essay de meerwaarde van voedsel

Essay de meerwaarde van voedsel

Afronding Masterclass Sociale innovatie en transformatie met mijn essay ‘de meerwaarde van voedsel’. 

Visie en ambitietraject circulaire dienstverlening UTS verhuizingen

Visie en ambitietraject circulaire dienstverlening UTS verhuizingen

In opdracht van PHI Factory heb ik van juli tot november 2018 UTS begeleid in de start van de ontwikkeling naar een concrete en haalbare circulaire ambitie en strategie.