Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringsservice Compass Group

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringsservice Compass Group

De Compass Group heeft besloten circulaire economie onderdeel te maken van hun cateringservices. In opdracht van PHI Factory was ik van november 2017 tot november 2018 projectmanager. Ik heb een kernteam van Compass Group begeleid in de visie- en strategieontwikkeling en ondersteund in de start van de implementatie op weg naar een gedegen circulaire cateringservice concept.

Nadat we de visie en ambitie met de directie hebben bepaald, is dit vervolgens vertaald naar de strategie voor de bedrijfsvoering met een roadmap die de organisatie helpt met de ontwikkeling naar de praktijk. Door de drie stappen die zijn doorlopen heeft de Compass Group inzage gekregen hoe invulling te geven aan het begrip circulariteit, wat haar ambities zijn en hoe de organisatie zich hierin verder kan ontwikkelen. 

Meer informatie over het project lees je hier