Pionier duurzaamheid Gemeente Zaanstad

Pionier duurzaamheid Gemeente Zaanstad

In maart 2019 ben ik in dienst gegaan bij de gemeente Zaanstad en heb ik actief bijgedragen aan de totstandkoming van een sterk duurzaamheidsteam in de gemeente. Daarnaast heb ik mij vooral gericht op de strategie en ontwikkeling van een Zaans Klimaatakkoord, een groeidocument die in co-creatie (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/) met de stad alle verduurzaming samenbrengt die gericht is op een klimaatneutraal en circulair Zaanstad met een gezonde leefomgeving. 

Alle initiatieven in Zaanstad zijn in kaart gebracht en ik heb met een klein team diverse klimaattafels (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels) georganiseerd om partijen bijeen te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen op gang te brengen. Door corona hebben deze bijeenkomsten grotendeels online plaatsgevonden.

Om de transparantie en communicatie over duurzaamheid in de organisatie en in Zaanstad te versterken is de nieuwbrief Nieuw Zaans Klimaat (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/nieuwsbrieven ) opgezet en gestart met een duurzaamheidsmonitor. Deze is vervolgens opgenomen in het Zaans Klimaatakkoord (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaatakkoord).